Barańczak, 14.11.2019

Genialny wiersz Stanisława Barańczaka.